O mnie

Witam w Med & Fizjo

Nazywam się Mariusz Góra. Urodziłem się 1974r w Tarnowskich Górach.  Po zakończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i odbyciu stażu podyplomowego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, w roku 2001 rozpocząłem staż specjalizacyjny w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Egzamin specjalizacyjny zdałem  w roku 2008r. Kontynuowałem pracę w Klinice Ortopedii i Traumatologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu do listopada 2016 roku – początkowo na stanowisku starszego asystenta,  następnie zastępcy ordynatora oddziału.

Leczenie  operacyjne prowadzę w Szpitalu Wielospecjalistycznym ORTHOS w Komorowicach oraz Centrum Medycznym eMKa Med we Wrocławiu.